De mindre tilskud på omkring 5.000 kr.

En stor del af fondens tilskud udbetales i mindre portioner som støtte til arrangementer.

Du kan for eksempel søge om støtte til at leje et lokale, til at udbetale honorar til en foredragsholder eller til at annoncere for et arrangement.

Transportudgifter, porto, plancher, kørsel, leje af bus, trykning og så videre kan du også søge tilskud til hel eller delvis dækning af.

Tilskuddet til et arrangement eller lignende kan højst være på 5.000 kr. pr. arrangement.

Hvis du gentager arrangementet året efter eller hvis du bruger erfaringerne fra det støttede arrangement til at udvikle et nyt arrangement året efter, kan du søge igen.

Vi kan også støtte med lån

I visse tilfælde tilbyder vi at støtte med et lån i stedet for med et tilskud.

Det kan for eksempel være hvis der er udsigt til at et støttet projekt vil kunne give et større afkast, og projektet blot behøver en hjælpende hånd for at komme i gang. Når et projekt, der har fået tildelt et lån, er tilendebragt, vil det tilbagebetalte lån påny indgå i puljen og gøre gavn som støtte til andre projekter. Tilbagebetaling kan i særlige tilfælde gøres afhængig af projektets succes, så lånet mere får karakter af en underskudsgaranti.

Det støtter vi

Fondens formål er at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer, til projekter med energieffektivisering samt til miljøbeskyttelsesmæssige formål.

Vi støtter primært udvikling af nye teknologier, løsninger og produkter på området. Man kan altså ikke få støtte til vedvarende energianlæg af kendt teknologi til eget brug. Eks. møller, solceller, jordvarme og LED pærer.

Fondens støtte er delt i to dele:

1. Vi giver mindre tilskud (op til 5.000 kr. pr. arrangement) til lokale informationsaktiviteter, der drejer sig om vedvarende energi og miljø. Dette kan være foreningsarrangementer, udflugter og konferencer mv.

2. Vi giver større tilskud (op til 100.000 kr.) til udvikling af nye, energirigtige løsninger og produkter i Danmark*. Dette vil primært være til udvikling af ny teknologi, nye produkter og nye løsninger på aktuelle miljømæssige problemer. Støtten vil være målrettet indkøb af materiale, udvikling af prototyper, faglig sparing samt tests af produktet og altså ikke til aflønning af ansøger.

* De projekter, der kan komme i betragtning, skal som udgangspunkt foregå i Danmark, men det udelukker ikke internationale elementer såsom ekskursioner, senere planer om produktion i udlandet etc.

Det støtter vi ikke

Vi yder normalt ikke støtte til arbejdsløn, fordi vi gerne vil koncentrere vores støtte til personer eller organisationer, der selv kan bidrage med engagement og gåpåmod.

Følgende emner kan der ikke søges om støtte til:

  • Anlægsarbejde. F.eks. energirenovering af huse, opsætning af solcelleanlæg, etablering af legepladser og andre friluftsaktiviteter mv.
  • Køb af kendt teknologi. F.eks. indkøb af solceller, vindmøller, varmepumper mv. med det formål at spare energi.
  • Protestaktioner. F.eks. : Arrangementer, foredrag, bannere, flyers, plakater mv. der alene har til formål at formidle protest mod eks. forurening, motorveje, trafik, kødspisning ol.
  • Udvidelse af eksisterende forretning. F.eks. indkøb af varer, hjemmesider, apps, og lignende til eksisterende virksomhed.
  • Opstart af virksomhed. F.eks. opstart af webbutik med salg af allerede kendte produkter, så som brugt tøj, brugte bøger, mad ol.
  • For at komme i betragtning, skal der være tale om et hidtil ukendt koncept eller løsning med stor miljøeffekt.
  • Offentlige Institutioner. Vi støtter ikke offentlige institutioner, herunder kommunale folkeskoler, børnehaver ol.

Er du i tvivl om hvorvidt dit projekt falder udenfor, så ring eller skriv til fondens sekretær på telefonnummer 28559062.

Hvem kan søge?

Vi modtager gerne ansøgninger fra både enkeltpersoner og projektgrupper.

Ansøger kan også være en forening, en organisation, en skole eller institution og lignende. Ansøger behøver ikke at være momsregistreret, men må gerne være det. Blot skal momsregistrering i så fald oplyses i ansøgningsskemaet. Kun ansøgere bosiddende i Danmark og foreninger/organisationer hjemmehørende i Danmark vil kunne komme i betragtning.

Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer