Fonden støtter grønne ideer med mellem kr. 5.000 – 100.000

De mindre tilskud på op til 5.000 kr.

En stor del af fondens tilskud udbetales i mindre portioner som støtte til arrangementer og oplysningsaktiviteter. Indenfor denne kategori støtter vi oplysning og læring om miljø og klima, eksempelvis i form af foredrag, workshops, film, bøger, spil, podcasts, artikler mv.  

Du kan for eksempel søge om støtte til at leje et lokale, til at udbetale honorar til en foredragsholder eller til at annoncere for et arrangement.

Transportudgifter, porto, plancher, kørsel, leje af bus, trykning og så videre kan du også søge tilskud til hel eller delvis dækning af.

Tilskuddet til et arrangement eller en oplysningsaktivitet kan højst være på 5.000 kr.

Hvis du gentager arrangementet året efter eller hvis du bruger erfaringerne fra det støttede arrangement til at udvikle et nyt arrangement året efter, kan du søge igen.

Vi skelner mellem projekt eller arrangement ved at se på, om hensigten med projektet er at skabe oplysning eller om det er at skabe et nyt produkt der kan erstatte et eksisterende skadeligt produkt.

 

LANDSFORENINGEN ØKOLOGISK BYGGERI PÅ STUDIETUR TIL BÆREDYGTIGE BYGGE- OG RENOVERINGSPROJEKTER I HAMBORG.

De større projekter på op til 100.000 kr.

Størstedelen af vores pulje har til formål at hjælpe iværksættere med at udvikle nye produkter. Indenfor denne kategori støtter vi virksomheder og iværksættere i de indledende faser, hvor de grønne ideer skal omsættes til virkelighed.  

Du kan for eksempel søge om støtte til udvikling af prototyper, patentansøgning, rådgivning, tests og andet forarbejde der skal til for at få dit nye produkt på markedet.     

Herudover kan du søge støtte til markedsmodning og formidling af dit produkt, så du lettere kommer i gang med en egentlig produktion og afsætning af produktet. 

Tilskuddet til et projekt er typisk på 10.000 – 50.000 kr. og i særlige tilfælde støtter vi med over 50.000 kr. og op til 100.000 kr.  

 

UDVIKLING AF PROTOTYPER PÅ NY TEKNOLOGI. HER GIVES STØTTE TIL MATERIALER, TEST OG RÅDGIVNING DER KAN HJÆLPE IVÆRKSÆTTEREN MED AT FÅ SAT PRODUKTET I PRODUKTION. 

Det støtter vi

Fondens formål er at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer, til projekter med energieffektivisering samt til miljøbeskyttelsesmæssige formål. Vi giver større tilskud (op til 100.000 kr.) til udvikling af nye, energirigtige løsninger og produkter i Danmark*.

Dette vil primært være til udvikling af ny teknologi, nye produkter og nye løsninger på aktuelle miljømæssige problemer. Støtten vil være målrettet indkøb af materiale, udvikling af prototyper, faglig sparring samt tests af produktet.

For at komme i betragtning, skal der være tale om et hidtil ukendt koncept eller løsning med stor miljøeffekt.

(*De projekter, der kan komme i betragtning, skal som udgangspunkt foregå i Danmark, men det udelukker ikke internationale elementer såsom ekskursioner, senere planer om produktion i udlandet etc.)

Det støtter vi ikke

Vi yder normalt ikke støtte til arbejdsløn, fordi vi gerne vil koncentrere vores støtte til personer eller organisationer, der selv kan bidrage med engagement og gåpåmod. Følgende emner kan der herudover ikke søges om støtte til:

  • Anlægsarbejde. F.eks. energirenovering af huse, opsætning af solcelleanlæg, etablering af legepladser, byhaver og andre friluftsaktiviteter mv.
  • Køb af kendt teknologi. F.eks. indkøb af solceller, vindmøller, varmepumper mv. med det formål at spare energi.
  • Protestaktioner. F.eks. : Arrangementer, foredrag, bannere, flyers, plakater mv. der alene har til formål at formidle protest mod eks. forurening, motorveje, trafik, kødspisning ol.
  • Udvidelse af eksisterende forretning. F.eks. indkøb af varer, hjemmesider, apps, og lignende til eksisterende virksomhed.
  • Genbrugsbutikker. F.eks. opstart af webbutik med salg af allerede kendte produkter, så som brugt tøj, brugte bøger, mad ol.
  • Offentlige Institutioner. Vi støtter ikke offentlige institutioner, herunder kommunale folkeskoler, børnehaver ol.

 

Hvem kan søge?

Vi modtager gerne ansøgninger fra både enkeltpersoner, virksomheder og projektgrupper. Ansøger kan også være en forening, en organisation, en ikke offentlig skole, institution og lignende.

Ansøger behøver ikke at være momsregistreret, men må gerne være det. Blot skal momsregistrering i så fald oplyses i ansøgningsskemaet. Kun ansøgere bosiddende i Danmark og foreninger/organisationer hjemmehørende i Danmark vil kunne komme i betragtning.

Ansøg nu