Sådan søger du

Det er nemt at søge om støtte til et projekt.

Vi har forberedt et enkelt ansøgningsskema, som du kan udfylde trin for trin.

Hver anden måned har vi bestyrelsesmøde, hvor vi bedømmer ansøgninger - så du hører fra os i løbet af kort tid.

Husk at læse om hvad vi støtter og ikke støtter før du går i gang. Vi er nødt til at afvise rigtig mange ansøgninger, så er du i tvivl kan du ringe og forhøre dig først. 

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist seks gange om året i lige måneder.

1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.

Din ansøgning skal være indsendt inden den første i måneden, altså før kl. 24.00 den sidste dag i måneden. Ansøgningen vil normalt blive behandlet i løbet af et par uger og du får besked om du har fået støtte i løbet af et par dage. 

Ansøgningsvejledning

Når du skriver en ansøgning til os, er det vigtigt, at du skriver kort og præcist og det er vigtigt, at du husker at få alting med.

Her er et par gode råd:
Beskrivelse af projektet: fortæl os, hvad dit projekt indholder. Husk at fortælle hvad formålet er - og gør det, så vi tydeligt kan se, at dit projekt passer til fondens formål.

Din beskrivelse skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at vi har mulighed for at vurdere, om dit projektet kan gennemføres som du forestiller dig det - og om det har potentiale til at vi skal vælge at støtte dit projekt frem for de andre i ansøgerbunken.

Projektbeskrivelsen må max. udgøre 2 A4 sider og skal helst være på dansk. Er det nødvendigt, så kan du vedhæfte yderligere materiale som pdf.  

Målgruppen: Fortæl os hvem deltagerne eller kunderne er. Hvem får gavn af at projektets føres ud i livet og hvordan vil du sikre resultatet bedst muligt.  

Ansøgt beløb: Vi skal vide hvilket beløb, du søger om. Eller hvilken beløbsramme, der skal til, for at dit projekt kan gennemføres. Hvis du forestiller dig at søge om midler til samme projekt senere hen, vil vi også gerne vide i hvilken størrelsesorden, du forestiller dig. 

Budget: Vi har behov for at kende budgettet bag dit projekt. Det skal tydeligt fremgå, hvad de ansøgte midler skal gå til. Husk, at vi for eksempel som regel ikke giver støtte til lønudgifter. Det er en god idé at fortælle os hvad dit eget bidrag til projektet er - eller hvilke beløb eller ydelser din organisation, din forening eller dit firma tegner sig for. Hvis der er andre, der har givet tilsagn om støtte, vil vi også gerne vide det. Hvis du som ansøger er momsregistreret, så husk at fortælle os det. Har du behov for at sende et budgetskema skal det have PDF format og være muligt at læse og printe på en A4 side. 

Når du har gjort dig de overvejelser, der skal til, er du klar til at udfylde vores ansøgningsskema.

Hvornår får du svar?

Vi tilstræber at give dig hurtigt besked, når du har indsendt din ansøgning.

Når du har ansøgt, vil vi pr. email bekræfte din ansøgning.

Ansøgninger til fonden bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen mødes hver anden måned mellem den 6 og den 25 i måneden. 

Hvis du får støtte

Bevillingsbrev

Hvis vi beslutter os for at yde støtte til dit projekt, får du en mail fra os med et vedhæftet bevillingssbrev og vores logo. Først når du har modtaget dette er støtten endeligt bevilliget. I brevet står beløbet, dit sagsnummer og tidsfrist for indsendelse af regnskabet. 

Du har et år fra det tidspunkt hvor bevillingsbrevet er udstedt, til at sende os dokumentation for dine udgifter, med mindre aftales ved henvendelse til fondens sekretær.

Du får som regel en skriftlig advarsel 10-14 dage inden fristen udløber, men det er dit eget ansvar at overhold tidsfristen. Har vi ikke hørt fra dig inden fristen, slettes bevillingen.  

Regnskab og bilag

Når dit projekt er helt afsluttet, indsender du et samlet regnskab for projektet. 

Vi stiller følgende krav til regnskabet og forbeholder os retten til at afvise at udbetale støtten, hvis ikke det indsendte materiale er i orden.

Oversigt: Du skal lave en oversigt over de udgifter du har haft samt angive den samlede sum af beløbene nederst.

Moms: Er du momsregistreret er det beløb du får udbetalt eks. moms, du skal derfor angive alle beløb i oversigten eks. moms.  

Bilag: De tilhørende bilag vedlægges nummereret og i rigtig rækkefølge. De skal vise både hvad du har købt og om der er betalt moms af beløbet. Bilagene samles i en PDF fil og gerne på så få sider som muligt. Altså ikke en bon på hver sit A4 ark, men så samlet som muligt så vi undgår unødigt papirspild.  

Afrapportering, formidling og brug af logo

I forbindelse med indsendelse af regnskabet, forventer vi at få en kort opsummering af, hvordan projektet er forløbet og hvilke resultater du har opnået. Dette kan være en tekst og gerne billeder, som vi må bruge på vores hjemmeside under De fik støtte.

Vi forventer at du ved omtale af dit projekt bruger vores logo samt nævner at du har fået støtte af Miljø- og energifonden. 

På sociale medier, må du meget gerne tagge os i relevante opslag:

Eksempel på afsluttende regnskab (for ikke momsregistreret)

Sagsnr:
Projektnavn:
Støttet beløb:  
Dato for støttetilsagn:
Bilagsoversigt:

Eksempel på afsluttende regnskab (for momsregistreret)

Sagsnr:
Projektnavn:
Støttet beløb:  
Dato for støttetilsagn:
Bilagsoversigt:

Bilagsoversigt. 

Bilag nummer

Virksomhed

Pris eks. moms

Pris inkl. moms

Nr. 1

Føtex

 

Kr. 250,-

Nr. 2

Bauhaus

 

Kr. 1.500,-

Nr. 3

xx

 

Kr. xxx,-

 Nr. 4

xx

 

Kr. xxx,-

 Nr. 5

xx

 

Kr. xxx,-

Samlet beløb der anmodes udbetalt

Kr. 1.750,-

Kontonummer:  xxxx - xxxxxxxxxx

Bilagsoversigt. 

Bilag nummer

Virksomhed

Pris eks. moms

Pris inkl. moms

Nr. 1

Føtex

 Kr. 200,-

 

Nr. 2

Bauhaus

 Kr. 1.200,-

 

Nr. 3

xx

 Kr. xxx,-

 

 Nr. 4

xx

 Kr. xxx,-

 

 Nr. 5

xx

 Kr. xxx,-

 

Samlet beløb der anmodes udbetalt

Kr. 1.400,-

 

Kontonummer:  xxxx - xxxxxxxxxx

Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer