Sådan søger du

Det er nemt at søge om støtte til et projekt. Vi har forberedt et enkelt ansøgningsskema, som du kan udfylde trin for trin. Hver anden måned har vi bestyrelsesmøde, hvor vi bedømmer ansøgninger – når mødet er afholdt hører fra os i løbet af kort tid.

Husk at læse om hvad vi støtter og ikke støtter før du går i gang. Vi er desværre nødt til at afvise rigtig mange ansøgninger, så er du i tvivl kan du ringe og forhøre dig først. Er du usikker på om ansøgningen er fyldestgørende, kan du bede om en tilbagemelding inden fristens udløb, ved at kontakte fonden. Se nederst på siden.

Ansøgningsfrister

Der er ansøgningsfrist seks gange om året i lige måneder. 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.

Din ansøgning skal være indsendt inden den første i måneden, altså før kl. 24.00 den sidste dag i måneden. Ansøgningen vil normalt blive behandlet i løbet af 3-4 uger efter fristen og du får herefter besked om, hvorvidt du har fået støtte på mail. 

Ansøgningsvejledning

Når du skriver en ansøgning til os, er det vigtigt, at du skriver kort og præcist og at du husker at få det væsentlige med. Her er et par gode råd:

Beskrivelse af projektet: Fortæl os, hvad dit projekt går ud på, hvad det indeholder af aktiviteter og hvordan du med støtte fra Miljø- og energifonden vil nå i mål med projektet. Husk at fortælle hvad formålet er – særligt hvordan du med projektet gør en forskel for miljø- og klima, gerne tydeligt med brug af reelle fakta, så vi kan se at dit projekt passer til fondens formål. 

Din beskrivelse skal indeholde de oplysninger der er nødvendige for at vi kan vurdere, om dit projekt kan gennemføres som du forestiller dig det – samt om det har potentiale nok til at vi skal vælge at støtte dit projekt frem for de andre i ansøgerbunken.

Projektbeskrivelsen i skemaet bør udgøre 1-2 A4-sider og skal helst være skrevet på dansk. Er det nødvendigt kan du vedhæfte yderligere materiale som pdf-filer, eks. tegninger, billeder, tabeller ol. Følg anvisningen i skemaet.

Da vi printer materialet ud, bør du komprimere materialet, undgå farvet baggrund, store mængder billeder ol.   

Målgruppen: Fortæl os hvem deltagerne i dit arrangement er eller hvem du målretter dit produkt eller ydelse til. Hvem får gavn af at projektets føres ud i livet og på hvilken måde bliver dit budskab, din ydelse eller produkt markedsført. 

Ansøgt beløb: Vi skal vide hvilket beløb, du søger om. Angiv et realistisk beløb, der udgør hele eller dele af dit samlede budget. Vi støtter ofte kun med mindre tilskud og kun sjældent med beløb på over 50.000 kr.  

Budget: Vi har behov for at kende budgettet bag dit projekt. Det skal derfor tydeligt fremgå, hvad de ansøgte midler skal bruges til. Husk, at vi for eksempel som regel ikke giver støtte til lønudgifter og at vi ikke støtter aktiviteter eller ydelser uden for Danmarks grænser. Det er en god idé at fortælle os hvad dit eget bidrag til projektet er – eller hvilke beløb eller ydelser din organisation, din forening eller dit firma tegner sig for. Hvis der er andre fonde som har givet tilsagn om støtte, vil vi også gerne vide det. Budgettet skal være en PDF-fil og printvenligt sat op. 

Momsregistreret: Hvis du som ansøger er momsregistreret, så husk at fortælle os det. Vi tillader os at hente oplysninger om din virksomhed inden gennemgang af ansøgninger og er du momsregistreret vil en evt. bevilling være eks, moms. 

Støt op med en gave: Når du ansøger vil vi sætte stor pris på, at du støtter op med en gave, så fonden kan hjælpe endnu flere med den grønne omstilling. Vi arbejder selv frivilligt og din gave går direkte i puljen til uddeling. Vi forbeholder os retten til at afvise de ansøgere, der søger støtte flere gange, uden selv at have støttet op om fondens arbejde med en gave.  

Når du har gjort dig de overvejelser, der skal til, er du klar til at udfylde vores ansøgningsskema.

Hvornår får du svar?

Vi tilstræber at give dig hurtigt besked, når du har indsendt din ansøgning. Når du har ansøgt, vil vi pr. email bekræfte din ansøgning.

Ansøgninger til fonden bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hvis du får støtte

 

Bevillingsbrev

Hvis vi beslutter os for at yde støtte til dit projekt, får du en mail fra os med et vedhæftet bevillingssbrev og vores logo. Først når du har modtaget dette er støtten endeligt bevilliget. I brevet står beløbet, dit sagsnummer og tidsfrist for indsendelse af regnskabet. 

Du har et år fra det tidspunkt hvor bevillingsbrevet er udstedt, til at sende os dokumentation for dine udgifter. Har du brug for mere tid aftales det at forlænge perioden ved henvendelse til fondens sekretær.

Du får som regel en skriftlig advarsel 10-14 dage inden fristen udløber, det er dit eget ansvar at overholde tidsfristen og kontakte os hvis projektet skal forlænges. Har vi ikke hørt fra dig inden fristen og reageres der ikke på den skriftlige advarsel, slettes bevillingen og støtten kan herefter ikke længere udbetales. 

Registrering af dine data Vi opbevarer dine oplysninger fra ansøgningskemaet i 5 år fra ansøgningsdato og herefter slettes de igen. Dette gør vi for at kunne se om samme ansøgere vender tilbage og for at kunne følge udviklingen i de støttede projekter. 

 

Regnskab og bilag

Når dit projekt er helt afsluttet, indsender du et samlet regnskab for projektet på mail til info@energifonden.dk.  Vi stiller følgende krav til regnskabet og forbeholder os retten til at afvise at udbetale støtten, hvis ikke det indsendte materiale er i orden.

  1. Oversigt: Du skal lave en oversigt over de udgifter du har haft samt angive den samlede sum af beløbene nederst.
  2. Moms: Er du momsregistreret er det beløb du får udbetalt eks. moms, du skal derfor angive alle beløb i oversigten eks. moms.  
  3. Bilag: De tilhørende bilag vedlægges nummereret og i rigtig rækkefølge. De skal vise både hvad du har købt og om der er betalt moms af beløbet. Bilagene samles i en PDF fil og gerne på så få sider som muligt. Altså ikke en bon på hver sit A4 ark, men så samlet som muligt så vi undgår unødigt papirspild.  

 

Afrapportering, formidling og brug af logo

I forbindelse med indsendelse af regnskabet, forventer vi at få en kort opsummering af, hvordan projektet er forløbet og hvilke resultater du har opnået. Dette kan være en tekst og gerne billeder, som vi må bruge på vores hjemmeside under De fik støtte.

Vi forventer at du ved omtale af dit projekt bruger vores logo samt nævner at du har fået støtte af Miljø- og energifonden. 

På sociale medier, må du meget gerne tagge os i relevante opslag:

Eksempel på afsluttende regnskab (for ikke momsregistreret)

Sagsnr:
Projektnavn:
Støttet beløb:  
Dato for støttetilsagn:
Bilagsoversigt:

Bilagsoversigt.

Bilag nummer

Virksomhed

Pris eks. moms

Pris inkl. moms

Nr. 1

XXXXX

Kr. 2000

Kr. 2500-

Nr. 2

XXXXX

Kr. 4000

Kr. 3.000,-

Nr. 3

XXXXX

 

Kr. xxx,-

Nr. 4

XXXXX

 

Kr. xxx,-

Nr. 5

XXXXX

 

Kr. xxx,-

Samlet beløb der anmodes udbetalt

Kr. x.xxxx,-

Dit kontonummer: xxxx – xxxxxxxxxx

Eksempel på afsluttende regnskab (for momsregistreret)

Sagsnr:
Projektnavn:
Støttet beløb:  
Dato for støttetilsagn:
Bilagsoversigt:

Bilagsoversigt.

Bilag nummer

Virksomhed

Pris ink. moms

Pris eks. moms

Nr. 1

XXXX

Kr. 2500

Kr. 2000,-

Nr. 2

XXXX

Kr. 5000

Kr. 4000,-

Nr. 3

XXXX

 

Kr. xxx,-

Nr. 4

XXXX

 

Kr. xxx,-

Nr. 5

XXXX

 

Kr. xxx,-

Samlet beløb der anmodes udbetalt

Kr. x.xxx

Dit kontonummer: xxxx – xxxxxxxxxx