Hvorfor støtter vi grønne projekter?

Efter mange år i forskellige vedvarende energi foreninger, oplevede jeg ofte, at mange gode projekter kun blev til varm luft pga. manglende støttemidler. Det er derfor mit håb, at Miljø-og energifonden af 2005 fremover kan hjælpe mange nye projekter og møder i gang.
 
Der er for øjeblikket ikke mange nye politiske tiltag for at hjælpe miljøet på vores klode. Kul og i dag også skiffergas er en energi med virkelige store miljøomkostninger.
 
Lad os derfor sammen give en bedre verden videre til vores efterkommere, ved at satse på den vedvarende energi og kæmpe for et renere miljø.
 
Lars Pilegaard
Stifter af Miljø- og energifonden af 2005
 

Fondens formål

Det er fondens formål at give tilskud til idéer indenfor vedvarende energiformer samt nye løsninger på miljøproblemer. For eksempel tilskud til at udvikle eller forbedre energianlæg, der fører til uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Fonden er en lille privat fond, som årligt uddeler omkring 700.000 kr. til ca. danske 50 projekter. Fondens bestyrelse arbejder frivilligt og står derfor kun i begrænset omfang til rådighed, hvorfor ansøgninger kun behandles på de fastsatte møder. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen eller ansøgninger som ikke opfylder kravene afvises umiddelbart og kommer ikke i betragtning.  

Vi deler over 700.000 kr. ud hvert år, og vi arbejder selv frivilligt

Vi lægger stor vægt på, at hjælpe ansøgere videre fra idefasen til at tage de første skridt, hvor det kan være vanskeligt at finde midlerne ad andre veje. Har du brug for at købe ekspertviden eller få fortaget tests er det her vil kan hjælpe dig videre med hel- eller delvis støtte. 

Vi lægger ligeledes stor vægt på, at du er en ildsjæl og at du brænder for at gøre en forskel – også uden at ideen fører til umiddelbare indtægter på kort sigt. Vi giver ikke støtte til din egen løn, men kun til de hjælpemidler eller materialer som du skal bruge for at kunne vise din ide frem. 

Vi lægger vægt på at din ide er så god, at den på både kort og lang sigt, kan blive udbredt og erstatte andre miljøskadelige produkter. Det er derfor vigtigt at du i ansøgningen redegør for din forretningsmodel samt for det det marked, hvori dit produkt skal afsættes. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om fonden, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også downloade en PDF-fil med vores folder her.

Download folder (PDF)

Kontakt os

Miljø- og energifonden af 2005 

Strandbyvej 11
8240 Risskov DK
Tlf: 28559062 (telefontid man-ons 16.30-19.00)
Mail: info@energifonden.dk