Hvis du får støtte

Bevillingsbrev

Hvis vi beslutter os for at yde støtte til dit projekt, får du en mail fra os med et vedhæftet bevillingssbrev. Først når du har modtaget dette er støtten endeligt bevilliget. I brevet står beløbet, dit sagsnummer og tidsfrist for indsendelse af regnskabet. l

Du har et år fra det tidspunkt hvor bevillingsbrevet er udstedt, til at sende os dokumentation for dine udgifter, med mindre aftales ved henvendelse til fondens sekretær.

Du får som regel en skriftlig advarsel 10-14 dage inden fristen udløber, men det er dit eget ansvar at overhold tidsfristen. Har vi ikke hørt fra dig inden fristen, slettes bevillingen.  

 

Regnskab og bilag

Når dit projekt er helt afsluttet, indsender du et samlet regnskab for projektet. 

Vi stiller følgende krav til regnskabet og forbeholder os retten til at afvise at udbetale støtten, hvis ikke det indsendte materiale er i orden.

Oversigt: Du skal lave en oversigt over de udgifter du har haft samt angive den samlede sum af beløbene nederst.

Moms: Er du momsregistreret er det beløb du får udbetalt eks. moms, du skal derfor angive alle beløb i oversigten eks. moms.  

Bilag: De tilhørende bilag vedlægges nummereret og i rigtig rækkefølge. De skal vise både hvad du har købt og om der er betalt moms af beløbet. Bilagene samles i en PDF fil og gerne på så få sider som muligt. Altså ikke en bon på hver sit A4 ark, men så samlet som muligt så vi undgår unødigt papirspild.  

 

Afrapportering

Når du sender regnskabet ind, vil vi meget gerne have en kort tilbagemelding om projektet eller arrangementet, så vi kan se hvad der kom ud af projektet og lægge billeder og beskrivelse ud på hjemmesiden. 

Så forbered gerne et par billeder eller anden illustration samt en kort tekst, der kan vise resultatet af støtten.  

Hvis du får støtte til et projekt, og det viser sig, at det ikke bliver til noget – så husk at fortælle os det så snart du ved det, så andre kan få glæde af pengene.

 

 

Eksempel på afsluttende regnskab (for ikke momsregistreret)

Sagsnr:

Projektnavn:

Støttet beløb:  

Dato for støttetilsagn: 

 

Bilagsoversigt. 

Bilag nummer

Virksomhed

Pris eks. moms

Pris inkl. moms

Nr. 1

Føtex

 

250 kr.             

Nr. 2

Bauhaus

 

1500 kr.             

Nr. 3

xx

 

xxx kr.              

 Nr. 4

 xx

 

 xxx kr.              

 Nr. 5

 xx

 

 xxx kr.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samlet beløb der anmodes udbetalt                                                                                          1750 kr. 

Kontonummer:  xxxx - xxxxxxxxxx

 

 

 

 

Eksempel på afsluttende regnskab (for momsregistreret)

Sagsnr:

Projektnavn:

Støttet beløb:  

Dato for støttetilsagn:

Bilagsoversigt

Bilag nummer

Virksomhed

Pris eks. moms

Pris inkl. moms

Nr. 1

Føtex

200 kr.             

 

Nr. 2

Bauhaus

1200 kr.             

 

Nr. 3

xx

xxx kr.              

 

 Nr. 4 

 xx

 xxx kr.              

 

 Nr. 5

 xx

 xxx kr.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samlet beløb der anmodes udbetalt                                                        1400 kr. 

Kontonummer: xxxx-xxxxxxxxxx