Ansøgningsvejledning

Når du skriver en ansøgning til os, er det vigtigt, at du skriver kort og præcist og det er vigtigt, at du husker at få alting med.

Husk at vi STØTTER IKKE KØB ELLER OPSÆTNING AF VEDVARENDE ENERGIANLÆG

 

Her er et par gode råd:

Beskrivelse af projektet: fortæl os, hvad dit projekt indholder. Husk at fortælle hvad formålet er - og gør det, så vi tydeligt kan se, at dit projekt passer til fondens formål.

Din beskrivelse skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at vi har mulighed for at vurdere, om dit projektet kan gennemføres som du forestiller dig det - og om det har potentiale til at vi skal vælge at støtte dit projekt frem for de andre i ansøgerbunken.

Projektbeskrivelsen må max. udgøre 2 A4 sider og skal helst være på dansk. Er det nødvendigt, så kan du vedhæfte yderligere materiale på max. 2 A4 sider. 

 

Målgruppen: Fortæl os hvem deltagerne eller kunderne er. Hvem får gavn af at projektets føres ud i livet og hvordan vil du sikre resultatet bedst muligt.  

 

Ansøgt beløb: Vi skal vide hvilket beløb, du søger om. Eller hvilken beløbsramme, der skal til, for at dit projekt kan gennemføres. Hvis du forestiller dig at søge om midler til samme projekt senere hen, vil vi også gerne vide i hvilken størrelsesorden, du forestiller dig. 

 

Budget: Vi har behov for at kende budgettet bag dit projekt. Det skal tydeligt fremgå, hvad de ansøgte midler skal gå til. Husk, at vi for eksempel som regel ikke giver støtte til lønudgifter. Det er en god idé at fortælle os hvad dit eget bidrag til projektet er - eller hvilke beløb eller ydelser din organisation, din forening eller dit firma tegner sig for. Hvis der er andre, der har givet tilsagn om støtte, vil vi også gerne vide det. Hvis du som ansøger er momsregistreret, så husk at fortælle os det. Har du behov for at sende et budgetskema skal det have PDF format og være muligt at læse på en A4 side. 

 

Når du har gjort dig de overvejelser, der skal til, er du klar til at udfylde vores ansøgningsskema.

Det finder du her  Ansøgningsskemaet