Hvorfor støtter vi?

Efter mange år i forskellige vedvarende energi foreninger, oplevede jeg ofte, at mange gode projektor kun blev til varm luft pga. manglende støttemidler. Det er derfor mit håb, at miljø-og energifonden fremover kan hjælpe mange nye projekter og møder i gang. Der er for øjeblikket ikke mange nye politiske tiltag for at hjælpe miljøet på vores klode, både kul og i dag også skiffergas, er her og nu billig energi, men med virkelige store miljøomkostninger. Lad os derfor sammen give en bedre verden videre til vores efterkommere, ved at satse på den vedvarende energi og kæmpe for et renere miljø.
 
Lars Pilegaard
Stifter af Miljø- og Energifonden af 2005