Fondens formål

 

Om fonden 

Det er fondens formål at give tilskud til idéer indenfor vedvarende energiformer samt nye løsninger på miljøproblemer. For eksempel tilskud til at udvikle eller forbedre energianlæg, der fører til uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Fonden er en lille privat fond, som årligt uddeler omkring 500.000 kr. til ca. danske 50 projekter. Fondens bestyrelse arbejder frivilligt og står derfor kun i begrænset omfang til rådighed, hvorfor ansøgninger kun behandles på de fastsatte møder. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen eller ansøgninger som ikke opfylder kravene afvises umiddelbart og kommer ikke i betragtning.  

 

Vi lægger vægt på:

Vi lægger stor vægt på, at hjælpe ansøgere videre fra idefasen til at tage de første skridt, hvor det kan være vanskeligt at finde midlerne ad andre veje. Har du brug for at købe ekspertviden eller få fortaget tests er det her vil kan hjælpe dig videre med hel- eller delvis støtte. 

Vi lægger ligeledes stor vægt på, at du er en ildsjæl og at du brænder for at gøre en forskel - også uden at ideen fører til umiddelbare indtægter på kort sigt. Vi giver ikke støtte til din egen løn, men kun til de hjælpemidler eller materialer som du skal bruge for at kunne vise din ide frem. 

Vi lægger vægt på at din ide er så god, at den på både kort og lang sigt, kan blive udbredt og erstatte andre miljøskadelige produkter. Det er derfor vigtigt at du i ansøgningen redegør for din forretningsmodel samt for det det marked, hvori dit produkt skal afsættes.