Vi kan også støtte med lån

I visse tilfælde tilbyder vi at støtte med et lån i stedet for med et tilskud.

Det kan for eksempel være hvis der er udsigt til at et støttet projekt vil kunne give et større afkast, og projektet blot behøver en hjælpende hånd for at komme i gang.

Når et projekt, der har fået tildelt et lån, er tilendebragt, vil det tilbagebetalte lån påny indgå i puljen og gøre gavn som støtte til andre projekter.

Tilbagebetaling kan i særlige tilfælde gøres afhængig af projektets succes, så lånet mere får karakter af en underskudsgaranti.