De større tilskud

Du kan søge fonden om støtte til større projekter.

Hvis vi bedømmer et udviklingsprojekt til at være en rigtig god idé, kan vi uddele op til 100.000 kr. i støtte. Dette sker dog yderst sjældent, hvorfor projektet skal have helt usædvanlig innovativ karakter for at opnå denne størrelse tilskud. Normalt må du regne med beløb på mellem 20.000 og op til 50.000 kr. 

For at komme i betragtning, skal der være tale om udvikling af nye koncepter, teknologi eller produkter, der kan bidrage til et bedre miljø og et reduceret CO2 udslip. Se eksempler på støttede projekter her.

De større tilskud er tænkt til små iværksættere, der har en god idé, men mangler midler til at komme i gang med produktudvikling. Eller til færdigudviklede projekter, der blot mangler markedsmodning for at kunne blive realiseret til gavn for miljøet. Her skal der være tale om nytænkende teknologi og produkter, hvor der ligger andet end de økonomiske barrierer i vejen for at markedføringen lykkes. 

Det maksimale tilskud er 100.000 kr. pr. år. pr. projekt.

Der kan ydes tilskud til samme projekt flere år i træk.  

Og tilskuddet ydes enten som kontant støtte eller som et lån med tilbagebetalingspligt under visse omstændigheder.