Hvem kan søge?

Vi modtager gerne ansøgninger fra både enkeltpersoner og projektgrupper.

Ansøger kan også være en forening, en organisation, en skole eller institution og lignende. 

Ansøger behøver ikke at være momsregistreret, men må gerne være det. Blot skal momsregistrering i så fald oplyses i ansøgningsskemaet.

Kun ansøgere bosiddende i Danmark og foreninger/organisationer hjemmehørende i Danmark vil kunne komme i betragtning.