De mindre tilskud på omkring 5.000 kr.

En stor del af fondens tilskud udbetales i mindre portioner som støtte til arrangementer.

Du kan for eksempel søge om støtte til at leje et lokale, til at udbetale honorar til en foredragsholder eller til at annoncere for et arrangement.

Transportudgifter, porto, plancher, kørsel, leje af bus, trykning og så videre kan du også søge tilskud til hel eller delvis dækning af.

Tilskuddet til et arrangement eller lignende kan højst være på 5.000 kr. pr. arrangement.

Hvis du gentager arrangementet året efter eller hvis du bruger erfaringerne fra det støttede arrangement til at udvikle et nyt arrangement året efter, kan du søge igen.