DISIE (former KPH )

Formål: FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling anslås til at udgøre et markedspotentiale på omkring 12 milliarder amerikanske dollars. Days of Impact (DOI) skal være med til at fremme Danmarks konkurrenceevne på dette marked. Det gør vi ved at understøtte de bæredygtige forretningsløsninger. Vi skal forløse potentialet blandt bæredygtige iværksættere ved at skabe det optimale iværksætter-økosystem, og gøre Danmark til en pioner for bæredygtig udvikling.

Vi ønsker at skabe ny viden, nye netværk, nye partnerskaber og nye løsninger, der kan understøtte verdensmål-iværksætterne.
Vi vil med et uddrag af danske bæredygtige iværksættere fremvise hvordan Danmark kan være et foregangsland til opnåelsen af de 17 verdensmål.

Indhold og hovedaktiviteter: DOI, er en hybrid mellem en workshop, en event og en konference.
Days of action er tre opfølgende events hvor der arbejdes videre med udvalgte løsninger.
DOI samler interessenter på tværs af forskellige sektorer, der sammen med de deltagende bæredygtige iværksættere udvikler konkrete løsninger til iværksætternes udfordringer. Formålet er at udvikle nye løsninger gennem vidensdeling, der skaber muligheder og øget værdi parterne imellem og samtidig skaber vækst for dansk erhvervsliv.

DOI bygger partnerskaber mellem interessenter for at udvikle det danske impact økosystem så Danmark bliver et foregangsland for bæredygtig udvikling. DOI vil gennem handling og konkrete løsninger, sikre, at de ideer og løsninger der udvikles på dagen implementeres.

 

Arrangement støttet med 5.000 kr. 

www.daysofimpact.dk