GGC-Tech

Formålet med projektet er at; udvikle, bygge og afprøve et filtersystem der kan behandle produktgas fra en forgasnings-proces, således at denne gas klargøres til efterfølgende anvendelse. Udover dette skal filter-systemet være selvrensende således kontinuerlig drift i lange perioder er muligt. Yderligere skal systemet også omfatte en rensekolonne der behandler procesvandet således at dette efterfølgende kan ledes til kloak.
Da der ikke findes et eksisterende produkt der modsvarer ovennævnte krav, er design, fremstilling samt afprøvning af et brugbart filter-system, en nødvendighed for at Kombi-forgasseren kan opskaleres. Det skal understreges at filterteknologien sandsynligvis også vil kunne finde anvendelse til andre typer af procesgas.
Med udgangspunkt i de allerede opnåede driftserfaringerne med Kombi-forgasseren, er det derfor hensigten at designe og efterfølgende fremstille et filtersystem der umiddelbart kan anvendes på forgasnings-anlægget.

Støttet med 30.000 kr. 

www.ggc-tech.com