Matthias Villads Hinsch Als

I forbindelse med at vores forskningsartikel baseret på vores bachelorprojekt på IT-Universitetet i København (ITU) er blevet accepteret af komitéen for konferencen "the 10th International Conference in Computational Logistics" (ICCL 2019, http://www.iccl2019.co/), søger vi om midler til at kunne finansiere vores deltagelse. Accept af artiklen er vedhæftet som bilag.

Til konferencen skal vi præsentere vores arbejde, som er en forudsætning for publicering i forlaget Springers specielle udgivelse af Lecture Notes in Computer Science. Konferencen finder sted fra d. 30. september til d. 2. oktober i Barranquilla, Colombia. Vi søger af Miljø- og Energifonden en støtte op til 24.000 kr. til dækning af omkostninger forbundet med deltagelsen i konferencen.

I artiklen præsenterer vi et belutningsværktøj som kan bruges af køreplanlæggere til at energioptimere togkøreplaner baseret på faktisk kørselsdata. Så vidt vi ved, er vi nogle af de første der benytter faktisk kørselsdata til energioptimering af køreplanlægning. Energioptimering af køreplaner er ét af de mange nødvendige trin for at formindske vores ressourceforbrug.

Arrangement støttet med 5000 kr.