Nordic Algae IVS

For at imødekomme de globale udfordringer, som menneskeheden står over for, er der behov for innovation. Jorden rummer de nødvendige ressourcer – så løsningen ligger i vores hænder. Tang er en kilde til mad og energi, som bidrager til at rense havet for kvælstof og fosfor udledt af os mennesker.

Tang kræver ikke andet end sol for at gro i modsætning til landbaserede afgrøder. Til sammenligning kræver det op til 4000 liter vand at producere et kilo hvede. Beregninger fra World Bank Group indikerer at man med et område på 500.000 km2 vil kunne optage 135 millioner tons CO2 og producere bioenergi svarende til 1.250 MWH.

Et område på 500.000 km2 virker umiddelbart som et stort område, men tager man havenes størrelse i betragtning, så udgør det kun 0,1% af havenes samlede overfladeareal.

For at kunne realisere potentialet kræver det, at der innoveres og skabes løsninger til at effektivisere produktionen.

 

Støttet med 15.000 kr. 

 

www.nordicalgae.dk