DynElectro ApS

DynElectro ApS er et nyopstartet firma der udvikler MW-skala brintanlæg. Brintanlæg baseres på elektrolyse der kan omdanne overskudsstrøm fra sol og vind til brint, og dermed sikre balancen mellem elforbrug og produktion. Den elektrolyseteknologi DynElectro har udviklet reducerer tabet fra 30% til 5%. Derfor reducerer teknologien udfordringerne med at skabe balance mellem elforbrug og produktion, en udfordring der stiger i takt med den øgede anvendelse af vedvarende energikilder som sol og vind.

Støttet med 50.000 kr.