Foreningen Grøn Fremtid

Projektbeskrivelse:
Foreningen Grøn Fremtid er sat i verden med det formål at inspirere borgere og virksomheder til en bæredygtig livsstil. Udfra viden om, at det politiske ikke kan løse opgaven alene.

Dette vil ske gennem en bæredygtighedsfestival den 1. juni 2019 i Kgs. Lyngby. Her vil der komme en række foredragsholdere for at inspirere en hel dag. Her vil Connie Hedegaard fra tænketanken Concito (som desværre aflyste sidste år), Jesper Teilgarrd m. fl. komme og holde oplæg. De øvrige foredragsholdere vil give meget praktiske og konkrete råd, så borgerne kan gå hjem og sætte i værk med direkte ændringer med det samme.

Festivalen kommer til at foregå på Rådhuset og Rådhuspladsen, hvor der også vil være inspirerende og oplysende markedsplads. Bæredygtige produkter vil også blive solgt.

Foreningen har søgt efter familier/husstande som i en periode under kyndig vejledning vil leve bæredygtigt i en 3 måneders periode. På festivalen vil resultaterne blive fremlagt og inspiration videregivet. Dette gjorde vi også sidste år, hvilket var første år og det var der rigtig mange som var interesseret i, derfor har vi gjort det igen.

Støttet med 5000 kr.