Uni Debes Winthereig

Vi er to dual studerende på simac der skal igang med at skrive bachelor projekt om en vision på Færøerne om at al el produktion skal komme fra grøn energi i 2030. I den forbindelse vil vi gerne rejse til Færøerne at undersøge de vedvarende energi kilder de anvender for at nå det mål. Vi vil også sammenligne deres løsningsforslag med andre områder som anvender vedvarende energikilder, såsom Samsø og Vestmannaøerne på Island. Vi vil også analysere hvordan man opbevarer overskudsenergi de forskellige steder.

 

Støttet med 5000 kr.