Demokrati i Europa - Oplysningsforbundet (DEO)

Klimamøder august-september 2018
Debatmøder.

I forlængelse af vores bogudgivelse ’Kan EU redde klimaet?’ fra september 2017, vil vi i august-september 2018 samle op på, hvilken udvikling EU’s klimaindsats har gennemgået det forgangne år.

Vi vil afholde debatmøder i to-tre byer, sandsynligvis Købehavn, Aarhus og Middelfart, hvor vi ser på, hvordan udviklingen har været på de emner vores bog behandlede et år tidligere.


Det drejer sig især om:
1. Udviklingen i kvotehandelsdirektivernes udforming og implementering (ETS)
2. Udviklingen i byrdefordelingen mellem medlemslandenes reduktionsmål
3. Paris-aftalen og COP 23 målenes gennemførelse og den politiske støtte til aftalerne
4. Markedsudviklingen i investering i grøn/sort energi - Kan vi se en udvikling i bevægelsen henimod at også sorte energisektorer såsom olieselskaber indvesterer i grøn energi for at fremtidssikre deres indkomster?

Møderne vil bestå af en DEO-analytiker og en ekstern oplægsholder med ekspertise indenfor et eller flere af ovenstående emner.

 

Støttet med 10.000 kr.