Poul la Cour Museet

Ansøgning om midler til energirådgivning

Opvarmningen på Poul la Cour Museet har længe været et økonomisk problem for os. Til trods for at vores årlige varmeudgift er meget stor, har det ikke været muligt at have en rimelig temperatur i de forskellige rum. Omregnet til kWh er vores samlede årlige forbrug af gas og el på i alt 40.000 kWh. De 2/3 skyldes vores gasforbrug, og 1/3 kommer fra el-varmeblæsere.

Trods det store energiforbrug er kun ¼ af bygningerne permanent opvarmet, hvilket er den gasopvarmede del. Det resterende bygningsareal opvarmes kun i forbindelse med brugen af de pågældende rum, og opvarmningen foretages her med 9 kW elblæser.

Det samlede etageareal er 478 m2.Vi har selv lavet nogle beregninger og indhentet tilbud på, at opvarmningen fremover udelukkende skal komme fra varmepumper. Under denne proces er der opstået en del spørgsmål om udformning og valg af komponenter, som vi føler os usikre overfor. Vi kunne derfor tænke os at få knyttet en miljørådgiver på sagen.Vi har fået en overslagspris fra energirådgiver, Energi Tjenesten Jylland-Fyn. Med forarbejde, besigtigelse på stedet, møder med involverede parter og slutrapport vil det overslagsmæssigt løbe op i 10.000 kr.

 

Støttet med 5000 kr.