Indvandrerradioen i Aarhus

Mange af de flygtninge og indvandrere, som kommer til Danmark, er født og opvokset i udviklingslande, der ikke har en selvstændigt udviklet miljøpolitik, og hvor man derfor heller ikke har lært at tage hensyn til miljøet på det mest basale plan i forhold til almindelig forurening, f.eks. afskaffelse og eventuel sortering af affald, behandlingen af brugte batterier og kemikalier m.m.
Manglende information og oplysning har medført, at disse borgere intet eller kun lidt forstår miljøskadernes konsekvenser på længere sigt. Der er altså tale om hele befolkningsgrupper, som i særlig grad overses eller simpelthen ikke nås af hverken oplysningskampagner eller almindelig miljøinformation fra myndighederne.


Nærværende projekt vil søge at rette op på dette misforhold. Det er hensigten at informere om basale såvel som mere specielle aspekter af forurening og miljø, bl.a, ved at oplyse, hvad man gør af sit affald, ikke mindst hvordan man håndterer medicinrester, batterier, maling og rengøringsartikler, så der tages mest muligt hensyn til miljøet. Grundlæggende orientering om konsekvenserne for grundvandet af f.eks. at hælde vand med giftige kemikalier på jorden eller om nødvendigheden af at tage hensyn og rydde op efter sig, når man færdes i naturen er langtfra almen viden blandt alle etniske minoriteter, fordi det ikke er alle, der tidligere er blevet oplyst om forhold af relevans for miljøet. Der er af samme grund også en udpræget informationsmangel i forhold til, hvordan der kan spares på el, vand og varme, ligesom f.eks. kendskab til varedeklarationers angivelse af forskellige produkter med mulige miljøskader eller viden om økologiske madvarer er yderst sjælden.


Det skal desuden generelt sikres, at advarsler og anbefalinger fra Miljøstyrelsen når hurtigt frem til fremmedsprogede befolkningsgrupper. På denne måde undgås det også, at oplysninger om f.eks. forurenet vand, ikke når frem til de dele af befolkningen, som ikke behersker det danske sprog i tilstrækkelig grad (som det var tilfældet for få måneder siden i dele af Århus).


Information og rådgivning på forskellige sprog gennem radiomediet vil sikre, at enhver indvandrerfamilie får mulighed for relevant oplysning på området, ligesom debatprogrammer vil påvirke indvandrernes generelle holdning til miljøet. Radioudsendelser vil desuden give de grønne guider, frivillige organisationer, boligforeninger, og rådgivningskontorer, som savner kontakt til de etniske minoriteter, en form for direkte kontaktflade, der undgår at isolere disse befolkningsgrupper på dette afgørende felt.


Der skal produceres 2 times direkte rådgivning pr. uge gennem Indvandrerradioen, hvor alle nationaliteter kan ringe til studiegæsterne og stille spørgsmål, som vil blive oversat med det samme af en studietolk, dels for at vigtige udsagn kan oversættes direkte, og dels for at give fremmedsprogede lyttere lejlighed til at ringe ind og stille spørgsmål til eksperterne. Vi vil således tilstræbe en dialog, der også tager udgangspunkt i helt specifikke problemstillinger, som må lægge lytterne på sinde.

 

Støttet med 5000 kr.