Klimaregn.dk

Vi er en ny organisation som gerne vil sætte mere fokus til LAR løsninger. Vi mener det er nødvendig at flere borger bliver opmærksom på hvor vigtig et element regnvandshåndtering er.

Vi er i første omgang ved at prøve at etablere et samarbejde med Vandcentesyd og Odense kommune om at finde områder hvor der kan ske nedsivning af regnvandet uden at det kommer til at koste en formue. Vores fokus vil være på de enkle have og muligheder for afkobling af regnvandet. I den sammenhæng yder Vandcentersyd tilslutningsafgiften tilbage og derved har vi en pose penge som borgerne kan bruge til at afholde omkostningerne ned ved at etablere et regnvandsløsning.

 

Støttet med 5000 kr.