Verdens Skove

Aktivitet: Klimakonference

Verdens Skove og IWGIA (1) afholder en åben klimakonference i Fællessalen på Christiansborg den 27.10.2016 under overskriften: Danmarks indsats for at stoppe afskovningen internationalt og sikre oprindelige folks rettigheder- dette er en klimasag. (2).

Baggrund for konferencen: Skov spiller en central rolle i klimadebatten, især som redskab til at begrænse den globale opvarmning og som middel til at beskytte jorden og mennesker mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Stopper man skovfældningen, som bidrager til den globale udledning af CO2, vil man fjerne en væsentlig kilde til udledningen og sikre en fortsat CO2-optagelse fra atmosfæren.
Oprindelige folk og lokalsamfund er direkte afhængige af naturen og skoven og kan ofte være de bedste til at beskytte den. Det er derfor i deres og vores interesse at sikre dem livsgrundlaget og deres rettigheder til deres land.
Danmark forpligter sig med ratificering af Paris-aftalen om klimamålsætning fra 2015 og FN´s Verdensmål (SDG) til at arbejde for løsninger, der anerkender sammenhæng mellem klima, skov og indfødte folk.
Formål med konferencen: Denne sammenhæng vil vi på klimakonferencen belyse gennem faglige og videnskabelige oplæg og diskutere i en politisk debat mellem forskerne, repræsentanter for politiske partier og deltagerne i salen.

 

Støttet med 5000 kr.