Climate KIC Nordic

Overskudsvarme repræsenterer en uudnyttet energiressource, der kan nyttiggøres med store miljøfordele, da udnyttelsen oftest fortrænger andre former for opvarmning og derigennem øger den overordnede ressourceeffektivitet. Flere analyser viser, at der er et meget stort potentiale for udnyttelse af overskudsvarme i både byer og i industrien. Energistyrelsen skønner i en rapport fra 2009, at overskudsvarmepotentialet, der er virksomhedsrentabelt og kan udnyttes, er af størrelsesordenen 5.000 TJ pr. år, hvilket svarer til ca. 3 % af industriens samlede energiforbrug i Danmark.

 

Støttet med 20.000 kr.