LOPE INTERNATIONAL APS

Projektbeskrivelse:
Firmaet ejer www.co2guardian.com og www.co2.com, blandt flere.
Efter en videreudvikling af business model i samarbejde med en frivillig mentor fra væksthus, vil jeg meget gerne ansøge om økonomisk tilskud til opsætning/redigering af den eksisterende hjemmeside, www.co2Guardian.com, der indtil nu blot har eksisteret som shop.

Støttet med 10.000 kr.