Mejlgade Lab.

Afholdelse af to på hinanden følgende workshops, ønsker foreningen Mejlgade Lab i tæt samarbejde med en række relevante aktører at sætte fokus på integreret og intelligent genanvendelse og udnyttelse af regn- og spildevand i den tætte by, med afsæt i Mejlgade og Latinerkvarteret i Aarhus c.

Støttet med 10.000 kr.