Børge Lund

De nye globale miljø mål blev vedtaget i september 2015 og Mål 6 rammer lige ind i den grønlandske virkelighed, hvor problemet med toiletaffald fra bygdesamfundene aldrig er blevet løst. Det er både økonomisk og teknisk uoverskueligt at etablere vandskyllende toiletter med efterfølgende rensning i disse kolde og spredte miljøer. Derfor har ingen kastet sig ud i opgaven.
Konsekvensen er en tiltagende forurening i nærmiljøet, men også i fjorde og havene omkring bygderne, hvor det latrinære affald hober sig op i plasticsække eller dumpes i havstokken. Ud over de manglende hygiejniske forhold, der giver grobund for bakterier og sygdomme hos lokalbefolkningen, lider vandmiljøerne under belastningen. Medicinalrester ender i dyrelivet, hvor forureningen allerede kan måles i fisk og i sæl.
Vores ide er at kick-starte interessen for et renere miljø på en enkel måde ved at ansøge om donationer af èt eller flere special-toiletter til hver bygd. Toiletterne er svenske, miljømærkede, og fungerer UDEN afløb og UDEN brug af vand. Hensigten er på sigt at overdrage ansvaret for anskaffelsen og etableringen af det nødvendige antal toiletter til de kommunale myndigheder og Landstyret. De grønlandske bygdmiljøer arbejder langsomt med forandringer, og vores projekt tager højde for denne kulturforskel. Projektet er tænkt som et inspirations projekt til gavn for sundhed og miljø og vi håber, at I vil være med til at løfte opgaven.
På Grønland er der fire kommuner, hvoraf vi har kontakt med de to: Qeqqata og Qaasuitsup. Førstnævnte består af godt 3700 husstande med cirka 700 natrenovationsaftaler. I Qaasuitsup findes 8 byer og 31 bygder, hvoraf alle bygderne og flere af byerne er uden toiletter i traditionel forstand.
Vores første delmål er opsætning af 20 toiletter. To toiletter i fem udvalgte bygder i hver af de to kommuner inden den internationale konference: Sanitations in Cold Regions , der afholdes i Sisimiut d.14 april, hvor vi er inviteret.
Vores hovedmål er selvfølgelig at problemet bliver løst på landsplan og at vores kick-off projekt skaber interesse for investeringer til løsning af toiletproblemerne indenfor et rimeligt tidsperspektiv. Penge, der naturligt primært må komme fra det grønlandske samfund.

 

Støttet med 15.000 kr.