NOAH

Vi søger om støtte til informationsaktiviteter i forbindelse med udgivelse af en bog om alternativer til vækst-samfundet. Bogen er en opfølgning på ”Modvækst – omstilling til fremtiden” som udkom i 2011 i et samarbejde mellem NOAH og forlaget Hovedland. Den har karakter af en struktureret antologi hvis overordende sigte er at argumentere for, hvorfor vi af miljømæssige, sociale, demokratiske og økonomiske grunde er nød til at forlade vækstsamfundet. Bogen søger også at skitsere nogle visioner for et modvækst-samfund, der er skånsomt overfor naturen, der er socialt retfærdigt, decentralt organiseret og som kan udløse menneskers skabertrang. Grundideen bag bogen er, at omstillingen til et modvækst-samfund nødvendigvis kommer til at omfatte alle sider af samfundslivet, som i dag er vævet ind i vækst-samfundets ideologi. Derfor tematiserer bogen 5 vigtige felter, som efter vores mening skal omtænkes radikalt som led i en omstilling: Det drejer sig om sundhed, uddannelse, arbejde, fællesskab og økonomi. Derudover er der en række tværgående emner som også vil blive behandlet. Jeg vedlægger et koncept og en disposition for bogen. Vi regner med at bogen kan gå i trykken i første halvår af 2016.

Støttet med 5.000 kr.