Frederikssund Klimaforening

 Der findes ikke noget samlet materiale på dansk om skifergasudvinding, selvom denne energiform
 har fået en kolossal betydning – og selvom et fransk olieselskab står på spring i Vendsyssel.
 For knap to år siden lykkedes det en tværkommunal gruppe fra Nordsjælland at skaffe midler
 til et bredt orienterende hæfte om skifergas, ”Skifergas i Danmark?”. Ambitionen var at give
 en så sober fremstilling af problematikkerne som muligt. Der måtte ikke være faktuelle fejl og
 kritikere skulle ikke have noget at komme efter. Vi havde således et teknisk bidrag fra chefen
 af det olieselskab (TOTAL), der søger efter gassen, såvel som en yderst skeptisk professor.
 Bogen var i første omgang tænkt som wake-up materiale til Nordsjælland, men den kom også
 til at spille en stor rolle i det nordjyske - og hed slet og "Hvidbogen". Den har været det
 saglige grundlag i mange debatter.
 "Skifergas i Danmark?" var udsolgt (og foræret væk) på 2-3 måneder. Derfor gik vi i gang
 med en revideret udgave. Denne gang ikke specifik rettet mod Nordsjælland. Der er således bidrag fra
 borgmesteren i Frederikshavn og et indspark fra et menigt medlem af venstres byrådsgruppe
 fra samme sted. Desuden er flere emner ajourført - f.eks. lovgivning og kommentarer fra de
 politiske energiordfører på Christiansborg, samt erfaringer fra andre lande.
 Bogen forventes at udkomme med 64 sider i et oplag på min. 3.000 eks og være på gaden til
 juni - gerne med introduktion ved folkemødet på Bornholm d. 14. juni.

 

Hvidbogen kan læses her: http://www.frederikssundklimaforening.dk/

 

Støttet med 10.000 kr.