Den selvejende institution NOAH

NOAH søger Miljø- og Energifonden af 2005 om midler til deltagelse ved folkemødet på Bornholm 2015 med kampagnen FællesEnergi. Vi søger om midler til transportudgifter og overnatning.

Støttet med 5000 kr.