Vestjyllands Energi-og Miljø Forening

Offentligt møde om muligheder for lokalt ejerskab til fremtidens energiforsyning med 100% vedvarende energi.

 Oplæg om forskellige muligheder for lokalt ejet energiproduktion
 - kommunalt ejerskab til egen og samfundets energiproduktion
 - forbrugerejede andelsselskaber
 - privat forbrugereje
 - privat ejede interessentselskaber / andelsselskaber

 Debat om muligheder og barrierer samt bud på hvad der bør gøres politisk.

Støttet med 5000 kr.