UngEnergi

We have a plan(et) - and you are part of it"

UngEnergi, VedvarendeEnergi’s ungdomsafdeling, søger om støtte til et aktivitets- og oplysningsprojekt, som finder sted på årets Northside Festival og på Sustain Festival Aarhus under temaet ”We have a plan(et) – and you are part of it”. Omdrejningspunktet er et vedvarende energi anlæg, et såkaldt "stand alone system", som UngEnergi bygger på festivalområdet. Herudfra vil UngEnergi udfordre, informere og aktivere festivaldeltagerne til at tage aktivt stilling til emner, som er centrale i den globale klima-debat.
Northside Festival
Northside Festival finder sted i Aarhus, og festivalen er først og fremmest en musikfestival, men siden festivalen blev afholdt for første gang i 2010, har ledelsen fokuseret på bæredygtige og energibesparende initiativer, og arbejder løbende for at gøre festivalen grønnere. Northside Festival danner derfor en oplagt ramme for UngEnergi’s mål om at udbrede miljøbevidsthed og øge fokus på omstillingen til vedvarende energi. Sustain Festival
Sustain Festival Aarhus har eksisteret siden 2012 og har til formål at fremme mere bæredygtig levestil. Foruden at omhandle bæredygtighed, forsøger festivalen også løbende at sætte nye standarder for at mindste festivalens eget ressource- og energiforbrug. Sustain Festival er derfor en spændende platform for UngEnergi’s aktiviteter, da de besøgende festivalgængere allerede har interesse for grønne tiltag.

Støttet med 13.500 kr.

 

 

"UngEnergi har afholdt en meget succesfuld workshop på MADE Festival. MADE Festival er arrangeret af Roskilde Festivalen og løb af stablen for første gang d. 29.-30. august i år. Festivalens deltagere producerede alle de 100 solcelle mobilopladere som vi havde medbragt materialer til og workshoppen var generelt en af de mest besøgte på festivalen. Deltagerne var meget interesserede i at høre mere om vedvarende energi – herunder specielt solenergi. Desuden havde vi en grød/varm drik workshop hvor deltagerne kunne lave en lille kop müsli eller varm kaffe med vand opvarmet på solcelleenergi via vores medbragte stand alone system med solceller. Vores workshops satte fokus på hvordan vi alle kan gøre en lille forskel i vores hverdag og udbredte en forståelse for nødvendigheden af solceller og vedvarende energi."

Billeder fra arrangementet