Nørrevang Flarup ApS.

En af nøglerne til flere biogasanlæg i Danmark og dermed mere vedvarende energi, er nye, billigere, og mere effektive forbehandlingsmetoder af biomassen. Dette projekt omhandler, gennem en ny, innovativ og biologisk forbehandlingsmetode, at øge gasudbyttet signifikant, mindske opholdstiden i biogasanlæg og mindske flydelag i biogas-reaktorerne på en billig og effektiv facon. Dette vil resultere i en signifikant øget kapacitet og udnyttelsesgrad af biogasanlæg, minimere omkostningerne ved biogasproduktion, samt afhængigheden af fossile brændsler mindskes.

Støttet med 70.000 kr.