Fællesgartneriet

Dyrkning af grønt til eget brug fravælges i stigende grad af byboere, dels er dyrkningsjorden dyr i form af kolonihaver, parcelhushaver ol. og dels er det forbundet med en tidskrævende arbejdsindsats i form af lugning, vanding etc.
I projektet Fællesgartneriet lægges der derfor vægt på, at gøre det let og økonomisk overkommeligt, at blive selvforsynende med økologiske grønt, også for travle familier og beboere i lejligheder der ellers ikke har mulighed for at dyrke. Fællesgartneriet er et nystartet initiativ, hvor 25 familier i løbet af sommeren, vil dyrke i et fællesskab, hvor pasningen minimeres og vanding sker på skift. Vi skal aktuelt have opbygget rammerne for de næste mange års dyrkning, ved bl.a. at etablere faste højbede, kompost beholdere og fællesarealer til brug for både deltagerne, men også til projektets formidling udadtil i form af åbne arrangementer med foredrag om økologi. Vi søger midler til at få dækket omkostninger til bl.a. højbedene
og til at afholde et par arrangementer i løbet af maj måned.