KRAFT Bæredygtig energiproduktion og ressourcebevidsthed i affaldshåndtering.

I forbindelse med etableringen af et vidensbaseret oplevelsesunivers i Ringkøbing‐Skjern kommune, KRAFT, som tager udgangspunkt i naturens kræfter, naturfænomener lokalt i Vestjylland, energi‐ og miljømæssig bæredygtighed og som i høj grad retter sig mod områdets mange turister vil en af lærings‐ og oplevelsessøjlerne være bæredygtig energiproduktion og ressourcebevidsthed.
Med udgangspunkt i det affald som produceres i KRAFT området samt tilført affald fra Ringkøbing‐Skjern Kommune og eventuelt virksomheder i lokalområdet etableres et affaldsbehandlingssystem, som vil udnytte affaldet næsten 100 % uden forbrænding af affaldet ved bl. a. bæredygtig energiproduktion og hvis opbygning vil være udgangspunkt for en lærings‐ og oplevelsesproces for besøgende, herunder turister og landsdelens skoleelever, samt et demonstrationsanlæg for omstilling til grøn energiproduktion. For at nå disse mål vil affaldshåndteringen blive integreret i projekteringen af anlæggene i KRAFT.

Støttet med 25.000 kr.