Vestegnens Vedvarende Elværk.

Vestegnens Vedvarende Elværk, der har eksisteret siden 27. marts 2013 har til formål at styrke etablering af vedvarende energi på andelsbasis på vestegnen. Vi arbejder primært for at få etableret et 400 kWp anlæg på en stor lagerhal i Albertslund.
Det har været en sej kamp på flere leder ( vanskelighed ved at finde det rigtige tag, uklar lovgivning og økonomi). Vi forventer hen over året at være på den anden side og således for alvor at kunne gøre en indsats for at få flere andelshavere. Har i dag tilsagn der dækker 26%.
Det er til fordel for det fremstød for solcellelauget vi søger om penge til dækning af flyers, ekstra synlighed på internettet, deltagelse i events, personlig telefonkontakt o.l.

Støttet med 25.000 kr.