Konferencer i Nuuk og København om konsekvenser af uranbrydning i Grønland

Vi ønsker at afholde to konferencer - i Nuuk d. 22. marts og i København d. 25. marts 2014 med deltagelse
af kapaciteter fra ind- og udland, som kan belyse konsekvenserne af uranindvinding i Grønland - bl.a.
deltager Helen Caldicott, Australien, Cindy Vestergaard, DIIS/DK og Jan Willem Storm van Leeuwen,
Holland. Vi inviterer desuden udenrigsminister Holger K. Nielsen og Grønlands minister for råstoffer m.v.
Jens Erik Kirkegaard. Vi finder ikke, at de miljø- og sikkerhedsmæssige følger af uranindvindingen blev
tilstrækkeligt belyst forud for ophævelsen af den såkaldte uran-nul-tolerancepolitik fra 1988.
Med beslutningen herom tog det grønlandske parlament Inatsisartut i oktober 2013 et vigtigt skridt hen
imod udvinding og eksport af uran. Arrangører af konferencerne er Avataq, Det Økologiske Råd, VedvarendeEnergi og NOAH Friends of the
Earth Denmark.

Støttet med 10.000 kr.