Klima og Energigruppen i Stevns

2 åbne borgermøder om vindmøller med henblik på afklaring af, hvordan man kan fremme fællesejede møller. Information om andres erfaringer med møllelaug. Penene skal bruges til annoncering af møderne og leje af forsamlingshuslokale.

Støttet med 5000 kr.