Frederikssund Klimaforening

Oplysningsvirksomhed og folkemøde om skifergas. I dag udkrystalliseres spændende nye metoder for at skabe bæredygtighed i samfundet. Fundamentet er en folkelig parathed ud fra en erkendelse af situationens alvor. En uberegnelig trussel mod den progressive omstilling til et fossilfrit energi-velfærdssamfund i 2050, er påstande om ligegyldighed eller unødvendighed: at der findes kæmpemæssige energiressourcer, som blot skal udnyttes og distribueres.

Frederikssund Klimaforening tog i sidste måned initiativ til et større forberedende møde for grupper og enkeltpersoner fra 6 kommuner (Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Allerød og Egedal). Der kom 25 mennesker til mødet, mens 10-12 har meldt deres interesse for at deltage opfølgende. Der er nedsat arbejdsgrupper og sammen skabes rammerne for et større, fælles fremstød med oplysningsvirksomhed om skifergas. Til april skal det kulminere med stort folkemøde med overskriften: ”Hvad er Skiffergas?” Hertil indbydes kompetente oplægsholdere med størst mulig bredde i faglighed og i holdninger. I måneder før mødet, fordeler lokale kræfter tryksager i de 6 kommuner og op til arrangementet sættes plakater op på gade og veje i de respektive kommuner. Før mødet annonceres det i de lokale annonceblade og i Frederiksborg Amts Avis. Hvis økonomien tillader, også i et eller flere landsdækkende blade. Lorry og DR vil ligeledes blive kontaktet genne de kanaler vi har.

Støttet med 5000 kr.