Janus MT Jørgensen

Projektet tager udgangspunktet i et VE-projekt omhandlende brændekomfurer til husholdninger i Mozambique. Ambitionen med projektet er at komme med løsningsforslag til effektivitetsforbedringer af brændekomfuret, som lokalbefolkningen har materialer og resurser til at udføre og implementere i deres hverdag. Effektivisering af brændekomfuret, så brændeforbruget reduceres, har et enormt potentiale.  Ca. halvdelen af jordens befolkning anvender i dag brænde som energikilde til madlavning.  De miljømæssige konsekvenser af brændeforbruget er mange. F.eks. skovrydning som kan resultere i ørkendannelse. Eksisterende løsninger til tilberedning af mad består traditionelt af et bål eller et simpelt brændekomfur. Disse løsninger er ineffektive og forbrænder ikke brændslet fuldstændigt. Den ufuldstændige forbrænding resulterer i en sundhedsskadelig udledning af partikler og gasser, og da madlavning typisk foregår indendørs udgør dette en væsentlig sundhedsfare for befolkningen. Det anslås at ca. 1,6 mio. mennesker dør årligt som følge af indåndingen af røg og partikler fra madlavningen over åben ild.
Tilknyttet projektet som hovedvejleder er Ph.D. og civilingeniør ved institut for energiteknik Kim Sørensen samt bivejleder professor og sociolog ved institut for planlægning Ole Busck. 
Studieturens formål
Det påtænkes at to gruppemedlemmer sendes til Mozambique for at opnå indsigt i befolkningens traditioner, behov og økonomiske situation samt materialer og tekniske redskaber der er til rådighed i området. Dette er nødvendigt for at danne et grundlag for bæredygtige effektivitetsforbedringer tilpasset befolkningen i Mozambique hvilket også er vigtigt set fra et sociologisk perspektiv.

Støttet med 10.000 kr.