IA Udvikling aps

Opsummerende, ønsker vi på Friland ved Feldballe opføre et demonstrationshus først og fremmest halmelementer. Huset vil bestå i en toetagers bygning opført i bærende halmelementer og rundtømmer. Det vil blive højisoleret og udnytte passiv solvarme. På tagets udhæng monteres solceller til produktion af strøm. Varmekilden om vinteren vil være en kondenserende flexovn med lang gulvkanal. Den vil kunne opnå en brændselseffektivitet på 120% og alle partikler vil blive opfanget i en røggasvasker dvs. ingen partikeludledning og under 2 m3 brænde om året. Et drivhus der vandes og gødes ved recirkulation af forbrugsvand anbringes på taget af bygningen for at udnytte varmen og derfor forlænge vækstsæsonen. Drivhuset vil blive brugt til fordampning af spildevandet, hvilket kan anvendes til produktion af spiselige nytteplanter.

Støttet med 10.000 kr.