UngEnergi og Aarhus Katedralskole

Trashion Tøjbazar’ er en event, der sætter fokus på bæredygtighed og forbrug. En gruppe engagerede elever
på Aarhus Katedralskole vil i samarbejde med UngEnergi afholde en stor  tøj-­‐byttedag i september 2013.
Vi vil invitere alle ungdomsuddannelser i Aarhus og omegn  til at deltage i eventen, og vi vil altså potentielt
nå ud til eleverne på 15 uddannelsesinstitutioner.
Der vil op til tøj-­‐byttedagen blive arra ngeret indsamling af tøj, sko og accessories på alle de  ungdomsuddannelser i Aarhus og omegn, der ønsker
at deltage i eventen. For hvert stykke tøj, de unge bidrager med, får de en kupon, som de kan ombytte
til et andet stykke tøj på tøj-­‐byttedagen. ’Trashion Tøjbazar’ bliver afholdt på Aarhus Katedralskole,
men åbner dørene op for alle unge i Aarhus. Ved at inddrage og invitere unge fra forskellige uddannelsesinstitutioner bliver det muligt at skabe
et bredt funderet fællesskab omkring tøjbytte-­‐dagen. Dette er med til at understøtte UngEnergis budskab
om, at bæredygtighed er for alle.

Støttete med 5000 kr.