Energipavillon på TEK, SDU i Odense

Der ansøges om måleudstyr i forbindelse med opførelse af en ”Energipavillon” på Teknisk Fakultet,
Syddansk Universitet i Odense. Diplomingeniørstuderende på byggeteknisk linje har, inden studiestart på 3.
semester, et værkstedskursus i august måned. I den forbindelse bygges energi/målepavillonen op. Der er
på ingeniørstudiet flere forskellige typer studerende. Nogle har en faguddannelse før de starter, mens
andre har en ren teoretisk gymnasial uddannelse. Der vil dermed være en del studerende der ikke har så
meget indblik i hvorledes bygninger og anlæg er skruet sammen. Det er tanken med opførelsen af en
energipavillon at man med denne som redskab kan vise hvorledes konstruktioner er bygget sammen. Man
kan måle og eftervise isoleringsværdier, fugttransport energiindvinding fra vedvarende energikilder mv.

Støttet med 56.000 kr.