Vestjyllands Energi- og Miljøforening

Vestjyllands Energi- og Miljøforening søger om fondens støtte til foreningens udstilling og information ved Høstmarked på Lystbækgaard om anlæg til udnyttelse af vedvarende energi samt oplysning om hvordan vi i Danmark kan gennemføre en omstilling til 100% vedvarende energi. Søndag 5. oktober kl. 10-16

Fremvisning og udstilling af mulige løsninger med solenergi til el og varme. og energibesparelser
Solenergi til varmt vand og el, varmepumper og rent vand fra et lille biologisk rensningsanlæg.
Vi viser miljørigtige energiløsninger og fortæller om hvordan vi alle kan være med til at opstille energianlæg enten i egen bolig eller i fællesskab i lokalområdet.
Man kan også høre om hvilke vaskemidler og rengøringsmidler, der er miljørigtige at bruge.

Beløb kr.

5000

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer