UngEnergi

We have a plan(et) - and you are part of it"

UngEnergi, VedvarendeEnergi’s ungdomsafdeling, søger om støtte til et aktivitets- og oplysningsprojekt, som finder sted på årets Northside Festival og på Sustain Festival Aarhus under temaet ”We have a plan(et) – and you are part of it”. Omdrejningspunktet er et vedvarende energi anlæg, et såkaldt "stand alone system", som UngEnergi bygger på festivalområdet. Herudfra vil UngEnergi udfordre, informere og aktivere festivaldeltagerne til at tage aktivt stilling til emner, som er centrale i den globale klima-debat.
Northside Festival
Northside Festival finder sted i Aarhus, og festivalen er først og fremmest en musikfestival, men siden festivalen blev afholdt for første gang i 2010, har ledelsen fokuseret på bæredygtige og energibesparende initiativer, og arbejder løbende for at gøre festivalen grønnere. Northside Festival danner derfor en oplagt ramme for UngEnergi’s mål om at udbrede miljøbevidsthed og øge fokus på omstillingen til vedvarende energi. Sustain Festival
Sustain Festival Aarhus har eksisteret siden 2012 og har til formål at fremme mere bæredygtig levestil. Foruden at omhandle bæredygtighed, forsøger festivalen også løbende at sætte nye standarder for at mindste festivalens eget ressource- og energiforbrug. Sustain Festival er derfor en spændende platform for UngEnergi’s aktiviteter, da de besøgende festivalgængere allerede har interesse for grønne tiltag.

Beløb kr.

13.500

År

2014
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer