TK Marine

Vi vil sætte fokus på forurening samt vise, at det er muligt at genskabe mere naturlige forhold for dyr og
planteliv. Yderligere vil vi skabe nye arbejdspladser i processen og med et professionelt setup, tror vi på, at
vi kan række meget længere end de nuværende initiativer.
Vores projekt er opdelt i flere faser og det vi søger midler til nu er udarbejdelse af fase 1.


Fase 1: Skabe fokus på den fortsatte forurening af havne i Danmark.
Fase 2: Udføre en gennemgribende oprydning af et havnebassin. Vores tanke i den forbindelse er en
oprensning af Nyhavn, som vi ved fra tidligere opgaver er fyldt med slam og flasker. Vi er i den
forbindelse i kontakt med glaspustere, som kan bearbejde flaskerne til genbrug og videre salg,
hvilket forhåbentligt kan være med til at skabe det økonomiske grundlag for udførelsen af de næste
faser.
Fase 3: Forbedre vilkårene for dyr og planter i havnene ved den rigtige reetablering og skabe
gennemsigtighed ift. udførelsen af projektet, samt dennes pris, så tilsvarende let kan udføres
andre steder og derved skabe nye arbejdspladser.

Beløb kr.

10.000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer