Plastic Change

Projekt World Cleanup Day Denmark 2022 d. 17. september 2022.

Projektets formål er at: Samle affald i vores natur, landområder og bymiljøer
Øge opmærksomheden (medier, politikere, virksomheder og borgere) om konsekvenserne af engangsemballager og engangsprodukter, som vi hyppigst finder i naturen
Indsamle data og udarbejde en rapport over indsamlet affald, som blandt andet kan bruges ved udformningen af kommende lovgivning (eks. det kommende udvidede producentansvar)

Beløb kr.

5000

År

2021
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer