NOAH Friends of the Earth Danmark

Rapport om handel og klima

NOAH Friends of the Earth Danmark vil i efteråret 2015 udarbejde en rapport om EU's handelspolitik, klimapolitik og forholdet mellem disse. Rapporten vil indeholde en gennemgang af politikkerne og en analyse af, hvordan det handelspolitiske fokus risikerer at undergrave en ambitiøs klimapolitik og tilstrækkelige mål for udledningen af drivhusgasser. Rapporten vil især have fokus på EU's forhandlinger med USA (TTIP), Canada (CETA) og engagement i WTO.

Rapporten vil udkomme op til COP21 og være en del af NOAHs klimaarbejde, især op til COP21, som også indeholder et undervisningshæfte til gymnasierne, deltagelse i COP21 (både til forhandlingerne og som del af civilsamfundet aktiviteter), udarbejdelse af materiale om COP21 til brug efterfølgende, kurser om klima og bæredygtighed og løbende kampagne. Samtidig vil rapporten være en del af NOAH's løbende kampagne om handelsaftalen mellem EU og USA (TTIP). Rapportens konklusioner vil blive brugt i kampagne både offline og online.

Receptionen blev vel afviklet med mange positive kommentarer og stort bifald. Verdenskulturcentres cafe var et fortrinligt sted at afholde det. Bogen er blevet vel modtaget. Blev solgt til mange under selve receptionen, og bliver bestilt løbende på vores hjemmeside. Er også at finde hos boghandlere.
I anledning af udgivelsen havde Modkraft en anmeldelse af bogen, som I kan læse her: http://modkraft.dk/artikel/livet-efter-v-ksten

Beløb kr.

5.000

År

2015
Miljø- og energifonden af 2005 er stiftet med det formål at yde støtte til udbredelse og fremme af vedvarende energiformer